IVtherapy ดริปวิตามินผ่านน้ำเกลือ - ซีแอลซีคลินิก
IVtherapy ดริปวิตามินผ่านน้ำเกลือ

IVtherapy ดริปวิตามินผ่านน้ำเกลือ สูตร Myer’s Cocktail

IVtherapy ดริปวิตามินผ่านน้ำเกลือ สูตร 4 Myer’s Cocktail กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ หอบหืด ลดอาการปวดศีรษะจากไมเกรน ลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart