CPaynow ชำระเงินแบบโอนเข้าบัญชี - ซีแอลซีคลินิก
CPaynow ชำระเงินแบบโอนเข้าบัญชี

ไปหน้าชำระเงินแบบออนไลน์

รายการเลขที่บัญชีของเซเลปเลเซอร์คลินิก

 • ธ.ไทยพาณิชย์
 • ธ.กรุงไทย
 • ธ.กรุงเทพ
 • ธ.กสิกรไทย
 • ธ.กรุงศรี
  • บัญชี กระแสรายวัน
  • เลขที่บัญชี 915-300-1747
  • สาขา ตลาดบ้านดู่อุบลฯ
  • ชื่อบัญชี บริษัท ซีแอลซี เมดิคอล จำกัด
  • บัญชี ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี 850-017-9538
  • สาขา เซ็นทรั่น อุบลราชธานี
  • ชื่อบัญชี บริษัท ซีแอลซี เมดิคอล จำกัด
  • บัญชี ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี 475-4-11070-0
  • สาขา ถนนสรรพสิทธิ์ อุบล
  • ชื่อบัญชี บริษัท ซีแอลซี เมดิคอล จำกัด
  • บัญชี ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี 029-846-7259
  • สาขา  เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
  • ชื่อบัญชี บริษัท ซีแอลซี เมดิคอล จำกัด
  • บัญชี ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี 797-102-6855
  • สาขา  บิ๊กซี อุบลราชธานี
  • ชื่อบัญชี บริษัท ซีแอลซี เมดิคอล จำกัด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart